top of page

FRAGMENTS SERIES

Anchor 1

EN

'The new series Fragments continues Diana Popuț’s earlier recontextualization of marble as an artistic object in relation to the concept of limit. Working with the complex landscape of a marble quarry in the village of Alun (Hunedoara county), the artist has researched the fascinating history of the place, where an exploitation began in the 19th century to decorate lavish palaces in Budapest and Vienna during the Austro-Hungarian empire, and went on throughout the communist period, mainly for the embellishment of the People’s House with marble of different colors (ochre, white, black, and pink), but also for building road pavements, houses, churches, and barns by the local population. Both the quarry and the village were abandoned more than 20 years ago, as a result of a political decision to ban the exploitation. In the absence of anthropogenic activity, nature resumed its course of territorial assimilation and expansion, giving rise to new organic layers – gray and red caused by the specific soil in the area – and highlighting a distinctive aesthetic created by the mix of natural and industrial interventions.


The artist selects a limited number of marble pieces, approaches them as fragments of an organic entity, and intervenes using three main gestures in relation to them – observation, washing, and perforation – to reveal the continuous alteration of the natural environment’s condition and the synergetic accumulations of irreversible traces. The gesture to wash the rocks reflects a form of purification and an attempt to overcome the past, which cannot be erased, but can be counterbalanced with care and accountability for the future. After the washing, the particularities of the marble pieces become more noticeable (their consistency, granulation, veining, and calcite texture), while their artistic recontextualization transforms them into fragments with an anatomical aesthetic. The artistic gesture to perforate the rocks alludes to the infinitesimal changes taking place in the natural world which, by adding up, come to change reality and implicitly the environment.


Fragments Series suggests an extensive vision on the notion of limit, from understanding the quantitative limits of the natural resources to grasping the extreme actions of exploiting these resources – excessive mining for the production of non-value, followed by the lack of creative and ethical use of valuable resources, now eroded. In this context, Diana Popuț’s interventions and results – a series of objects that unveil the inherent artistic potential of marble – can be seen as a gesture of restoring nature for the privilege of using its resources.'

Text by Adelina Luft and Diana Popuț

RO

 

"Seria nouă Fragmente continuă un proiect al Dianei Popuț de recontextualizare a marmurei ca obiect artistic în relație cu conceptul de limită. Lucrând de această dată cu peisajul complex al carierei de marmură din satul Alun (jud. Hunedoara), artista a cercetat istoria fascinantă a carierei și a descoperit o exploatare care a început în secolul al XIX-lea pentru împodobirea palatelor din Budapesta și Viena din perioada Imperiului Austro-Ungar și care a continuat în perioada comunistă pentru decorarea Casei Poporului, datorită nuanțelor de ocru, alb, negru și roz ale marmurei extrase de aici, dar și pentru construcția locală de pavaje, case, biserici și șure de către săteni. Cariera din Alun și întregul sat au fost abandonate acum peste 20 de ani, ca urmare a unei decizii politice de interzicere a exploatării. În acest timp, în lipsa activităților antropogene, natura și-a reluat cursul de asimilare și extindere, creând învelișuri organice gri și roșii – culori datorate tipului de sol din zonă – și aducând astfel la lumină o estetică aparte, rezultatul amestecului de intervențiile naturale și industrial din trecut.

 

Artista culege un număr limitat de roci de marmură ca fragmente dintr-un tot organic și folosește trei gesturi principale în interacțiunea cu ele – observarea, spălarea și perforarea – pentru a releva condiția continuă de actualizare a mediului natural și acumulările sinergice de urme ireversibile. Pentru ea, gestul spălării este o formă de purificare și încercare de depășire a trecutului, care nu poate fi anulat, dar poate fi contrabalansat cu grijă și responsabilitate față de viitor. În urma spălării, particularitățile bucăților de marmură devin mai evidente (consistența, granulația, venatura, calcitul din compoziție), iar recontextualizarea artistică le metamorfozează în fragmente cu o estetică anatomică. Gestul artistic de perforare a rocilor face trimitere la schimbările infinitezimale din natură, care prin acumulare modifică realitatea și, implicit, mediul înconjurător.

 

Seria Fragmente propune o viziune amplă asupra noțiunii de limită, de la limitele cantitative ale resurselor naturale, până la extremele acțiunilor de exploatare a acestor resurse – un exces extractive pentru producerea de non-valori, urmat de lipsa unei valorificări creative și etice a unor resurse prețioase, acum erodate. În acest context, intervențiile Dianei Popuț și rezultatul lor – o serie de obiecte care scot la lumină potențialul artistic intrinsec al rocilor de marmură – pot fi privite ca un gest reparator față de natură pentru privilegiul de a-i folosi resursele."

Text de Adelina Luft și Diana Popuț

FRAGMENTS by Diana Popuț

part of Ecologies of Repair

FRAGMENTS Making Of

Radio România Cultural, 30 septembrie, la emisiunea Orașul Vorbește, Ioana Chira și Daria Ghiu prezintă expoziția 'Ecologies of Repair'

Fragmente din înregistrare.

Turul expoziției Ecologies of Repair pentru RFI România, cu Mihaela Dedeoglu (Zebra radio show), Adelina Luft (curator) și Andrei Breahnă (Gaep)

Fragmente din înregistrare.

https://on.soundcloud.com/jmWaT - înregistrarea completă

bottom of page